องค์ประกอบเว็บไซต์ที่ดี 2024 เว็บไซต์ที่ดี ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ?

องค์ประกอบเว็บไซต์ที่ดี 2024 ด้วยความที่ทุกวันนี้ เว็บไซต์ เป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่ 2024 นอกจากความสวยงามที่ต้องคำนึงถึงแล้ว ยังมีองค์ประกอบในการทำเว็บไซต์ที่ดีที่เจ้าของเว็บไซต์ทุกคนควรทราบ เพราะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต รวมถึงสามารถตรวจสอบได้ว่า เว็บไซต์ของเรานั้น ถือเป็นเว็บไซต์ที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใช้งานจริงแล้วหรือยัง ?

เพราะการมีเว็บไซต์ของตัวเอง นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือ และการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมแล้ว ตัวเว็บไซต์ควรมีองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี เพื่อความง่ายในการเข้าถึงอีกด้วย

.

แล้วองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี มันมีอะไรบ้าง ? ตามไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันในบทความนี้ได้เลยค่ะ

5 องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี 2024 เว็บไซต์ที่ดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไร ?

 1. Accessibility ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล หนึ่งในองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี คือ ต้องสามารถนำเสนอข้อมูลแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างครบถ้วน ไม่มีปัญหาเรื่องของการแสดงหน้าเว็บไซต์  ผู้เข้าชมต้องได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
 • ขนาดของหน้าจอ เพราะเว็บไซต์ที่ดีต้องสามารถแสดงผลได้พอดีกับทุกหน้าขนาดของหน้าจอ รวมถึงอุปกรณ์หลากหลายประเภทด้วย เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมให้มากที่สุด
 • Web Browser หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ โปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดูเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกใช้มากมาย เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari เป็นต้น โดยเว็บไซต์ต้องสามารถแสดงผลบนทุก Browser ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 • การ Tag รูปภาพ ควรตั้งชื่อให้กับรูปภาพประกอบเว็บไซต์ทุกครั้ง (Alternative Text) เพราะหากไม่ตั้งชื่อรูปภาพ Search Engine ก็จะไม่ทราบว่ารูปภาพนั้นเป็นรูปอะไร ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
 • Font ตัวอักษร ควรใช้ Font หรือตัวอักษรแบบมาตรฐาน เช่น Arial, Verdana, Times New Roman, Tahoma เป็นต้น เพื่อให้การใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เกิด Error น้อยที่สุดนั่นเอง
 1. Speed ความเร็วในการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ ในการเปิดเว็บไซต์แต่ละหน้า เว็บไซต์ที่ดีไม่ควรมีองค์ประกอบที่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บใช้เวลาในการโหลดนานเกินไป เพราะธรรมชาติของผู้เข้าชมเว็บไซต์อย่างหนึ่ง คือ ผู้ชมจะไม่มีความอดทนสูงมากนักในการค้นหาข้อมูลทาง Internet ดังนั้นถ้าการเข้าถึงเว็บไซต์ทำให้เขาต้องเสียเวลามากเกินไป ผู้ชมท่านนั้นก็อาจจะออกจากเว็บไปทันที โดยคุณอาจสามารถเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
 • เลือกใช้ภาพขนาดไม่ใหญ่
 • ตั้งค่าไม่ให้ Video เล่นอัตโนมัติ
 • ใช้บริการ Web Hosting ที่เร็วมากพอ
 • ตรวจสอบการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวแบบ Flash

  ทั้งนี้ เพื่อให้การประมวลผลเว็บไซต์ของคุณได้ประสิทธิภาพที่สุด ไม่โหลดนานเกินไปนั่นเองค่ะ
 1. Attractiveness เว็บไซต์ต้องน่าสนใจ ดึงดูดสายตา เว็บไซต์ที่น่าสนใจและดึงดูด ต้องสามารถทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หยุดอยู่ที่เว็บไซต์ของคุณได้ทันทีเมื่อเข้ามาครั้งแรก โดยต้องคำนึงถึงวิธีการตาม หลักการ AIDA ดังต่อไปนี้
 • “Attention” เว็บไซต์ต้องทำให้ผู้ชมเว็บหยุดเพื่อที่จะอ่านข้อมูล
 • “Interest” เว็บไซต์ต้องอธิบายเพื่อสร้างความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการ
 • “Desire” เว็บไซต์ต้องทำให้เกิดความรู้สึกอยากซื้อหรือใช้บริการ
 • “Action” เว็บไซต์ต้องปิดการขาย หรือ ทำให้ตัดสินใจซื้อให้ได้

  ดังนั้น ในขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ถึงควรมีจินตนาการ เมื่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อ่านเนื้อหามาถึงจุดหนึ่งแล้ว คุณอยากให้เขาไปที่หน้าไหนต่อ แล้ววางลิงค์อ่านต่อไว้ที่ข้าง ๆ เนื้อหานั้น เช่น เว็บไซต์ท่องเที่ยว จะวางปุ่มจองทริปทัวร์ ไว้ข้าง ๆ รูปภาพที่แสดงรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์นั้น ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถคลิกที่ปุ่มจองได้ทันที ไม่ต้องไปเสียเวลาหามากมาย เป็นต้น
 1. Simplicity ความง่ายในการใช้งาน เว็บไซต์ที่ดีควรแสดงถึง “ความง่ายของการจัดเรียงข้อมูล” ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย แต่หากเว็บไซต์มีการจัดเรียงข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบหรือไม่เป็นหมวดหมู่แล้ว ก็จะเพิ่มเวลาในการค้นหาของผู้เข้าชมเว็บไซต์ จนอาจมีผลให้เขาเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์ของคุณไปเลยก็เป็นได้ เว็บไซต์ที่ดีควรแสดง “เมนู” และ “ปุ่ม” สำหรับคลิกในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์อย่างชัดเจน และหลีกเลี่ยงการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ที่ซับซ้อน รวมถึงมีการจัดกลุ่มข้อมูลให้เข้าใจง่าย มีแบบฟอร์มมีใช้งานง่าย มีลิงก์เชื่อมต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เรียกได้ว่าต้องอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดนั่นเอง 
 1. Credibility ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การสร้างตัวตนของธุรกิจบนโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ว่าใครก็ทำได้ เริ่มตั้งแต่ การใช้ Social Network นำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ไปจนถึงการเปิดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ขายสินค้าเป็นเรื่องเป็นราว ก็ทำได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

ถึงอย่างนั้น แม้ช่องทางออนไลน์จะทำให้การจับจ่ายเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าเป็นไปได้อย่างง่าย สะดวกสบาย แต่ก็ยังมีผู้ชมเว็บไซต์อีกมากที่ไม่กล้าซื้อสินค้าออนไลน์ เนื่องจากยังไม่เห็นสินค้าจริง จึงทำให้เกิดความสงสัย ไม่มั่นใจ และระแวงได้ การสร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

โดยสามารถทำได้ด้วยการลงข้อมูลติดต่อที่ชัดเจน, ออกแบบเว็บไซต์ให้ดูน่าเชื่อถือ มีข้อมูล มีรายละเอียดครบถ้วน ยิ่งมีเครื่องหมายรับรองจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงรีวิวของลูกค้าประกอบด้วยก็ยิ่งดีค่ะ

TecTony มีบริการออกแบบเว็บไซต์ พร้อมทำการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น เราคือผู้นำการให้บริการ เว็บไซต์ บริการการตลาดออนไลน์ อย่างครบวงจร ให้กับทุกประเภทของธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ มั่นใจได้ทุกการใช้งาน

สนใจจัดทำเว็บไซต์ รวมถึงทำการตลาดออนไลน์ สามารถติดต่อพวกเรา TecTony ได้ทุกเวลาค่ะ

thไทย