Sales Engineer (Software)

Jobs Descriptions

 • ติดต่อนำเสนอการให้บริการ Software Solution ของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ
 • ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน
 • บริหารจัดการรายชื่อลูกค้าที่มีเพื่อขยายฐานลูกค้าได้
 • วิเคราะห์ สรุปข้อมูลที่ได้จากการโทรหาลูกค้าเพื่อหาโอกาสในการปิดการขายได้
 • ทำงานจันทร์-เสาร์ 9:00 – 18:00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์)
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามกำหนดของบริษัทฯ

*หากมีประสบการณ์ด้านการขายSoftware จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Qualifications

 • มีวินัยในตนเอง, อดทน, มีความรับผิดชอบ
 • รักความก้าวหน้า, ชอบความท้าทาย
 • ทนแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • มีความสนใจในเรื่องไอทีและเทคโนโลยี ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ
 • มีใจรักการให้บริการ มองโลกในแง่ดี
thไทย